Liza Mudde, MSc is psycholoog, die sinds augustus 2017 deel uitmaakt van het team van het Hand en Pols centrum Den Haag. Zij heeft de masteropleiding Medische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg gevolgd, waar de interactie tussen lichamelijke gezondheid en psychisch welbevinden centraal staat. Zij heeft gewerkt in het ziekenhuis en heeft daarna de overstap gemaakt naar de algemene GGZ. Naast de werkzaamheden bij het Hand & Pols centrum, werkt zij bij psychologenpraktijk Mentaal Beter in Rotterdam. Liza werkt vanuit de visie dat lichaam en geest wederzijds invloed op elkaar hebben en niet los kunnen worden gezien van elkaar. De lichamelijke klachten hebben vaak grote gevolgen op het functioneren en een flinke psychische belasting. Binnen het Hand en Pols centrum ziet zij patiënten bij wie mogelijk psychische problematiek (angst, spanning, trauma, depressie, negatief zelfbeeld, een niet-helpende persoonlijke stijl) het herstel in de weg staat. Er wordt dan een kortdurende behandeling aangeboden of indien nodig wordt een patiënt doorverwezen voor een langduriger traject.

 
Zij is bekend met diverse soorten behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), Acceptatie en commitment therapie (ACT) en schemagerichte therapie. 

© 2018    Hand & Pols Revalidatie Nederland