Sinds september 2015 werkt Willy bij ZHPC en vanaf september 2016 ook bij HPCD als maatschappelijk werker/arbeidscoach. Dat is een nieuwe functie bij de centra van HPRN met als doel de revalidanten te steunen bij de maatschappelijke participatie.

Willy studeerde af aan de Sociale Academie van Rotterdam als cultureel werker en in Den Bosch als maatschappelijk werker en behaalde in 1993 het diploma Senior Maatschappelijk Werker aan de Hogeschool  Nijmegen.  Hij volgde ook de opleiding Sociale Verzekeringen te Amsterdam en de praktijkopleiding Rationele therapie in Nijmegen. Hij volgde allerlei cursussen, waaronder Acceptance en Commitment Therapie.

Hij werkte bij de GSD te Goes en aansluitend ruim 26 jaar in revalidatiecentrum Lindenhof te Goes voor uiteenlopende diagnosegroepen.  Na zijn vroeg-pensionering is hij als freelancer bij ZHPC komen werken.

“Het is mijn streven dat elke patiënt die bij mij de spreekkamer in komt zich begrepen voelt en adequaat toegerust de kamer uit gaat”.

© 2018    Hand & Pols Revalidatie Nederland