Revalidatiearts Stefanie Bleeker is sinds september 2020 werkzaam als revalidatiearts bij HPC Den Haag, Dordrecht en Gouda.
Zij heeft haar geneeskunde opleiding in november 2012 afgerond aan de Universiteit van Leiden. Daaropvolgend was zij als basisarts 3 jaar werkzaam in het toenmalige Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden(heden Basalt), om vanaf 2016 bij het toenmalige Sophia Revalidatie in Den Haag (heden Basalt) haar specialisatie tot revalidatiearts te starten.  Als verdiepingsstage koos zij voor een handenstage binnen de reumarevalidatie in Reade, locatie Dr. Jan van Breemenstraat, alwaar  haar enthousiasme en interesse voor de handrevalidatie gewekt was.
Haar specialisatie tot revalidatiearts heeft zij in augustus 2020 afgerond.

© 2018    Hand & Pols Revalidatie Nederland