Na zijn studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkte dr. Peter Hoogvliet daar als onderzoeker op de afdeling Biomedische technologie. Hij promoveerde in1997 en startte hetzelfde jaar met de opleiding tot revalidatiearts in het Erasmus Medisch Centrum en het Rijndam revalidatiecentrum.


Sinds 1992 maakt hij deel uit van het handenteam in het Erasmus MC en neemt deel aan gecombineerde spreekuren met de stafleden van de afdeling plastische en reconstructieve chirurgie. Hij participeert in wetenschappelijk handonderzoek en was betrokken bij het ontstaan van landelijke richtlijnen op het gebied van diagnostiek en behandeling van hand- en polsproblematiek.


Hij heeft zich bijzonder gespecialiseerd in het gebruik van echo voor de diagnostiek van hand en pols problemen.

© 2018    Hand & Pols Revalidatie Nederland