Dokter van Houten is sinds 1999 revalidatiearts en opgeleid in Revalidatiecentrum Amsterdam, Jan van Breemeninstituut (nu Reade), Slotervaarziekenhuis en Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Sinds november 2014 werkt zij in het Groene Hart Ziekenhuis, gedetacheerd vanuit Sophia Revalidatie Gouda. Haar aandachtsgebied in het Groene Hart Ziekenhuis is beenamputatie, handrevalidatie, diabetische voetproblematiek en chronische pijn. Sinds april 2015 is ze ook gedetacheerd naar het Hand & Pols Centrum Gouda.

Ze heeft eerder gewerkt in het St. Franciscus Gasthuis Rotterdam – Rijndam revalidatiecentrum en de handrevalidatie daar vormgegeven. Binnen de wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen (VRA) is ze actief als visitatielid van de commissie kwaliteit.

© 2018    Hand & Pols Revalidatie Nederland