Hand & Pols Centrum Arnhem

LET OP

Het betreurt ons te moeten melden dat voor de vestiging Hand & Pols Centrum Arnhem B.V. op 31 maart 2020 het faillissement is uitgesproken en dat per 6 april 2020 de onderneming is gestaakt en derhalve de behandelingen zijn stopgezet.

 

Patiënten die onder behandeling waren dienen voor voortzetting van de behandeling zelf contact op te nemen met een andere zorgaanbieder in de regio Arnhem. Voor de lijst met praktijken waar u eventueel terecht kunt, klik hier.

Informatie over de behandeling staat in uw patiëntenportaal. Bij aanvang van uw behandelingen bent u hierover geïnformeerd. Via dit patiëntenportaal kunt u uw dossier downloaden (op een usb-stick) en dit aan uw nieuwe behandelaar geven.

 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u veel sterkte en succes met uw verdere behandeling.

 

Logo HPC Arnhem.png
Veelgestelde vragen

 

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Het faillissement van Hand- en Pols Centrum Arnhem B.V. heeft gevolgen voor patiënten. Hieronder treft u een overzicht aan van de antwoorden op de meest gestelde vragen. Dit overzicht is niet alomvattend. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

 

Ik heb een afspraak staan. Gaat mijn behandeling nog door?

Uw behandeling gaat niet door. Vanaf maandag 6 april 2020 worden geen behandelingen meer verricht.

 

Bij welke zorgverlener kan ik terecht voor mijn verdere behandelingen?

U zult zelf contact moeten opnemen met een nieuwe zorgaanbieder. Mogelijk kunt u bij uw huisarts of medisch specialist terecht voor een doorverwijzing. Ga in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na of de werkzaamheden van uw nieuwe zorgverlener worden vergoed. Ook uw nieuwe zorgverlener kan u daar duidelijkheid over geven.

 

Ik ontvang van Infomedics een factuur voor behandelingen die zijn verricht. Moet ik die factuur voldoen?

Ja, deze factuur moet u voldoen. Infomedics biedt de rekening van een behandeling meestal aan bij uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar niets of niet de volledige behandeling vergoedt, dan stuurt Infomedics een factuur voor uw eigen bijdrage.

 

Ik ben het niet eens met een ontvangen factuur. Bij wie kan ik terecht?

Via de website van Infomedics kunt u bezwaar indienen tegen een ontvangen factuur. Uw bezwaar wordt vervolgens doorgeleid en in behandeling genomen.

 

Ik wil inzage in mijn medisch dossier. Bij wie kan ik terecht?

Uw patiëntgegevens zijn digitaal vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor inzage kunt u terecht bij Hand- en Pols Revalidatie Nederland B.V. via de contactinformatie op de website. Vermeld bij uw inzageverzoek in ieder geval uw naam en adresgegevens.

 

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier?

Uw medisch dossier wordt beheerd bij Hand- en Pols Revalidatie Nederland B.V. via de contactinformatie op de website. Vermeld bij vragen in ieder geval uw naam en adresgegevens.

 

Voor alle overige vragen kunt u een mail sturen naar goes@hpc.nl.

Deze mailbox wordt beheerd door Hand- en Pols Revalidatie Nederland B.V.