Informatie over onze organisatie

Hand & Pols Centrum Den Haag

U kunt hier een andere vestiging kiezen.

Stefanie Bleeker

BIG

9916457001

Revalidatiearts

Revalidatiearts Stefanie Bleeker is sinds september 2020 werkzaam als revalidatiearts bij HPC Den Haag, Dordrecht en Gouda.
Zij heeft haar geneeskunde opleiding in november 2012 afgerond aan de Universiteit van Leiden. Daaropvolgend was zij als basisarts 3 jaar werkzaam in het toenmalige Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden(heden Basalt), om vanaf 2016 bij het toenmalige Sophia Revalidatie in Den Haag (heden Basalt) haar specialisatie tot revalidatiearts te starten.  Als verdiepingsstage koos zij voor een handenstage binnen de reumarevalidatie in Reade, locatie Dr. Jan van Breemenstraat, alwaar  haar enthousiasme en interesse voor de handrevalidatie gewekt was.
Haar specialisatie tot revalidatiearts heeft zij in augustus 2020 afgerond.

Karin Boer-Vreeke, CHT-nl, ECHT

Ergotherapeut / Handtherapeut / Vestigingsmanager Den Haag

Karin Boer-Vreeke is ergotherapeut – handtherapeut. Zij is in juni 1996 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft daarna 3 maanden in het Jan van Breemen instituut gewerkt waar zij voor het eerst in aanraking kwam met patiënten met handproblemen. Daarna volgden drie jaar in een verpleeghuis in Amstelveen maar met de verhuizing naar de regio Den Haag kwam zij in 1999 in Ziekenhuis Bronovo terecht. Vanaf 2000 heeft zij samen met de Plastisch Chirurgen in Ziekenhuis Bronovo een hand en pols centrum opgezet. Per 1 april 2014 is deze afdeling handtherapie overgenomen door hand en pols revalidatie Nederland en is het Hand & Pols Centrum Den Haag gestart.
Na een aantal spalken cursussen en de basiscursus handrevalidatie heeft zij in 2008 het certificaat van de praktijkopleiding handtherapie behaald aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. In 2012 heeft zij de cursus Somatosensorische Revalidatie gevolgd in Fribourg (Zwitserland). Sinds december 2011 is zij gecertificeerd Handtherapeut NL en sinds mei 2018 ook European Certified Hand Therapist.  Naast haar werkzaamheden in het Hand en Pols Centrum Den Haag is zij sinds 2013 de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT).

Hermien Bouma

BIG

49033241504

Fysiotherapeut / Handtherapeut

Hermien Bouma werkte als klinisch fysiotherapeut in diverse ziekenhuizen, specialiseerde zich als handtherapeut en maakte deel uit van diverse handenteams in Amsterdam en Het Gooi. Aan de UVA studeert zij klinische epidemiologie om wetenschappelijk te onderzoeken welke therapie de beste resultaten biedt voor een specifieke patiënt.  Sinds juli 2014 is zij lid van het team van Hand & Pols Centrum Den Haag.

Ellen Ter Hofstede

BIG

29035514204

Fysiotherapeut / Handtherapeut

Ellen ter Hofstede is fysio- en handtherapeut. Zij is afgestudeerd in 1991 aan de academie voor fysiotherapie in Arnhem. Daarna heeft Ellen gewerkt in de 1e lijn fysiotherapie in Duitsland en Nederland waar zij voornamelijk met kinderen en later in de geriatrie werkzaam was.

Naast fysiotherapeut is Ellen sinds 2006 geregistreerd acupuncturist.  In december 2014 heeft zij de opleiding handtherapie afgerond bij het  N. P. I. Sinds september 2016 is Ellen werkzaam bij het hand en pols revalidatiecentrum in Den Haag en sinds november 2018 ook  in Amsterdam. 

Gaby Jager

BIG

09033990881

Physician Assistant

Sinds oktober 2019 werkt Gaby Jager als physician assistant op de locaties Den Haag en Gouda. Zij heeft hiervoor als physician assistant gewerkt in de oncologische- en met name chronische pijnrevalidatie. Van oorsprong is zij fysiotherapeut met ervaring in de poliklinische en klinische revalidatie met name neurologie en CVA, particuliere praktijk met sportfysiotherapie. U kunt haar tegenkomen voor een intake, evaluatie, verwijzing voor braces, verbandmiddelen, pijnmedicatie en naar een specialist.

Jacco Kooijman

BIG

19920123704

Fysiotherapeut / Handtherapeut

Drs. Anandi van Loon

BIG

59912251201

Revalidatiearts

Revalidatiearts Anandi van Loon-Felter is werkzaam als revalidatiearts bij HPC-Amsterdam en HPC-Den Haag. Zij heeft haar specialisatie als revalidatiearts bij Sophia Revalidatie afgerond. Zij studeerde in 2002 af aan Lucia Marthas Institute for Performing Arts te Amsterdam, als uitvoerend showmusicaldanseres en docent. Daarna speelde zij rollen in de musical Nijntje en Saturday Night Fever, heeft als danseres opgetreden in verschillende tv-programma’s en bij diverse artiesten. Ook heeft zij lesgegeven (klassiek, showmusical, tap, CKV(Culturele Kunstzinnige Vorming) en zang) bij diverse dansscholen en dansacademies.

In 2004 begon zij met haar studie geneeskunde en in december 2009 is zij cum laude afgestudeerd. Van 2010 tot 2015 heeft zij gewerkt in het Centrum voor Dansers en Musici, in het Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo Nebo, locatie Westeinde. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met specifieke hand- en polsproblematiek bij musici. Daarnaast was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde. Zij werkt sinds 2015 voor het Hand & Pols Centrum.
 

Freek Lőtters

BIG

19034385004

Fysiotherapeut / Handtherapeut

Na in 1987 te zijn afgestudeerd aan de opleiding Fysiotherapie heeft Freek in diverse settings gewerkt, waaronder particuliere praktijken, ziekenhuis en revalidatie centrum. In 1993 is hij  afgestudeerd aan de faculteit Bewegingswetenschappen aan de VU-Amsterdam en in 2005 gepromoveerd op gebied van Arbeid en Gezondheid bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC te Rotterdam. Daarna heeft hij een aantal jaar gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker, docent en projectmanager binnen de gezondheidszorg, o.a. bij het instituut Beleid Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sinds 2016 is Freek werkzaam als hand- /fysiotherapeut / bewegingswetenschapper bij Hand & Pols Revalidatie Nederland. Hij is tevens vestigingsmanager in Dordrecht. Naast multidisciplinaire revalidatie bij mensen met hand/polsproblemen na trauma of operatie houdt Freek zich in het bijzonder bezig met muzikanten (amateur en professioneel) met hand- en polsproblematiek. Als muzikant weet hij als geen ander wat het betekent als je je instrument niet optimaal kunt bespelen.. 

Drs. H.P. van Not

BIG

89023023501

Plastisch chirurg / Handchirurg / Algemeen directeur

Plastisch chirurg H.P. van Not studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. Zijn chirurgische specialisatie deed hij in het Leyenburg ziekenhuis in Den Haag. In het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, hedendaags het Erasmus MC, specialiseerde hij zich verder in de plastische chirurgie.

In 1999 startte hij de privé-kliniek ‘MedCentric’, naast zijn werkzaamheden in de reguliere ziekenhuizen van Zeeland. In deze ziekenhuizen heeft hij als aandachtsgebieden handchirurgie (traumatologie en vingergewrichtimplantaten) en borstcorrecties.

Yorick van den Ouden

Ergotherapeut / Handtherapeut

Yorick van den Ouden studeerde ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam. Na eerder stage te hebben gelopen op de afdeling handtherapie van Ziekenhuis Bronovo is hij sinds zijn afstuderen werkzaam bij het Hand & Pols Centrum Den Haag. Hij heeft al sinds het begin van zijn opleiding een interesse gehad in de handtherapie en de wens zich hierin te specialiseren.  Inmiddels heeft hij zijn kennis en ervaring ook uitgebreid met verschillende cursussen aan het Erasmus MC. In 2018 zal hij de opleiding Handtherapie van het Erasmus MC  volgen.

Liesbeth Rietveld

Maatschappelijk werkster

Sinds begin van 2017 is Liesbeth Rietveld werkzaam bij het Haags Hand- en Polscentrum als maatschappelijk werkster. Daarnaast is zij werkzaam in dezelfde functie bij Sophia Revalidatie Den Haag (revalidatie alle diagnosegroepen) en bij Capri in Rotterdam (Hartrevalidatie). Af en toe verrijkt zij haar werkzame leven door als reisleidster groepen rond te leiden in prachtige natuurgebieden;  vooral de Scandinavische landen hebben haar voorkeur. Haar jarenlange ervaring heeft zij opgedaan in het Westeinde Ziekenhuis als medisch maatschappelijk werker en later als waarnemer in diverse revalidatiecentra in het land. 

Vanuit het Hand en Polscentrum komen vooral veel vragen met betrekking over werk, rechten en plichten bij ziekteverzuim  en werkgerelateerde zaken. Werken doen we nou eenmaal met onze handen.  Ook mensen met bureautaken gebruiken hun handen voor de computer. De wat meer emotionelere pijnlijke zaken zoals verdriet om een blijvende beperking die uw leven nadelig beinvloedt, kan een aanleiding zijn voor een bezoek aan de maatschappelijk werkster. Een oriënterend of inventariserend gesprek om met u mee te kijken naar vragen waar u mee zit, behoort ook tot de mogelijkheden. Indien nodig wordt u verwezen naar geëigende instanties. Overbodig te zeggen, dat de afspraak altijd met uw medeweten en toestemming is. 
 

Wietske Spek

BIG

89915781404

Fysiotherapeut / Handtherapeut

Wietske Spek studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool Thim van der Laan in Nieuwegein. Tijdens haar studie was ze al geïnteresseerd geraakt in handen en liep ze tijdens haar opleiding al stage bij Handtherapie Leiderdorp. Van 2012 tot en met 2016 heeft ze in Perth, Australië gewoond waar ze gewerkt heeft in de revalidatie/oudere zorg en had ze een eigen bedrijf in baby massage. Bij terugkomst weer volledig op de handen gericht en in 2017 hiervoor de opleiding handtherapie gedaan aan het Erasmus MC terwijl ze al werkzaam was bij Handtherapie Leiderdorp op de vestiging in Leiderdorp en Alphen a/d Rijn. Na daar met veel plezier gewerkt te hebben is zij op 1 oktober 2020 van start gegaan bij HPC Den Haag.

Prof Dr. Henk J. Stam

BIG

39024053101

Revalidatiearts / Medisch directeur

Revalidatiearts Henk Stam heeft in 1978 zijn MD gehaald aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Hij heeft zijn training voor revalidatiegeneeskunde gedaan bij de afdeling revalidatie van het Erasmus MC en de Hoogstraat Leersum. Tussen 1987 en 1991 was hij consulent in de provincie Zeeland. Hij haalde in 1990 zijn PhD. Vanaf 1991 is hij hoofd van de afdeling revalidatie en hoofd van het instituut voor revalidatie Sinds 1994 mag hij zich professor in de revalidatie geneeskunde noemen.

Hij heeft verschillende posities in Nederlandse en internationale comités. Hij is president van Fédération Européenne de Médecine Physique et de Réadaptation en commissielid van European Board of Physical Medicine and Rehabilitation. Tevens is hij Editor van het tijdschrift Clinical Rehabilitation en “Revalidatie Magazine” (VRIN)

Anita Vaneman-Hoefsloot

BIG

59913954304

Fysiotherapeut / Handtherapeut

Anita Vaneman-Hoefsloot is fysiotherapeut- handtherapeut. Zij is in maart 2011 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft daarna gewerkt in verschillende particuliere praktijken. Vervolgens heeft zij zich gespecialiseerd in de handtherapie en is zij gaan werken bij Handtherapie Nederland in Rotterdam waar ze samen heeft gewerkt met de handchirurgen van Xpert Clinic. Vanaf feb 2015 is zij werkzaam voor het Hand- en Polscentrum Den Haag. In 2012 heeft zij de Allround opleiding handtherapie in Utrecht gevolgd en het certificaat behaald. 

Gilbert Westdorp, CHT-nl

BIG

19035480004

Handtherapeut / Fysiotherapeut / Manager Bedrijfsvoering

Handtherapeut/fysiotherapeut (CHT-NL) Gilbert Westdorp heeft aan de Academie voor Fysiotherapie te Breda gestudeerd. Daarna heeft hij als fysiotherapeut in Zweden gewerkt voor  de bedrijfsgezondheidsdienst Volvo BM/Volvo Componenter.

Terug in Nederland heeft hij na een aantal jaren in een particuliere praktijk, vanaf 1987 gewerkt voor de stichting Revalidatie Geneeskunde Zeeland te Goes.

Ondersteunend personeel

Claudia van Ardenne

Administratief medewerker

Claudia van Ardenne is secretarieel/administratief medewerkster in het Hand & Pols Centrum Den Haag. Zij heeft jarenlange ervaring als directiesecretaresse/consulente werving & selectie bij Stichting Moderne Praktijkopleidingen te Den Haag. Per  1 april verzorgt zij de secretariële ondersteuning. Zij ontvangt de patiënten, maakt afspraken, beantwoord de telefoon en doet allerlei voorkomende werkzaamheden.

Kiejong Cheung

Administratief medewerker

Kiejong is secretarieel/administratief medewerkster in het Hand- & Polscentrum in Den Haag. Zij heeft jarenlang gewerkt als commercieel administratief medewerkster bij een internationaal opererend bedrijf. Het leek haar leuk om in haar werk meer contact met mensen te hebben en zij ontvangt u aan de balie, beantwoord de telefoon en biedt secreatiele ondersteuning. Daarnaast staat zij u te woord bij vragen op het gebied van vergoedingen. 

© 2018    Hand & Pols Revalidatie Nederland