Voor patienten

 
Hoe maakt u een afspraak?

Verwijzing

Het Hand & Pols Centrum (HPC) werkt alleen op verwijzing van een arts of specialist. Als uw (huis)arts of specialist vindt dat u in aanmerking komt voor specialistische behandeling voor uw hand- en/of polsproblematiek kan hij of zij uw verwijzing naar het HPC faxen, mailen, opsturen of aan u meegeven.

 

De verwijzing wordt beoordeeld door de handtherapeuten en aan de hand daarvan wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek/onderzoek. Deze afspraak wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de verwijzing, ingepland tenzij er redenen zijn om de afspraak later in te plannen.

Afspraak maken en/of annuleren

Aan het eind van een behandeling maakt de therapeut met u een vervolgafspraak. Deze afspraak wordt in de mate van het mogelijke op uw wensen afgestemd. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de therapie te komen vragen we u om de afspraak, indien mogelijk, minimaal 24 uur van te voren te annuleren. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

 
Uw behandeling

Het intakegesprek

 

Er wordt naar gestreefd het intakegesprek in te plannen bij zowel een fysiotherapeut als een ergotherapeut. Deze therapeuten worden in principe uw vaste behandelaars maar wanneer dit "plantechnisch" niet mogelijk is zullen ook andere therapeuten als uw behandelaar optreden.

Over het algemeen vormen een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek en het opstellen van een behandelplan een vast onderdeel van deze eerste afspraak. Als u in aanmerking komt voor een operatie is het gebruikelijk dat de eerste afspraak vóór de operatie plaatsvindt. U krijgt dan informatie over de aanstaande operatie en de nabehandeling, er worden metingen gedaan en vragenlijsten doorgenomen.
 

Spreekuren

 

In het HPC zijn er spreekuren met revalidatiearts, psycholoog, plastisch chirurgen en therapeuten. Er zijn ook spreekuren waarbij alle specialisten tegelijk aanwezig zijn. Afhankelijk van de aard van de klachten wordt u op één van deze spreekuren ingepland. Daarnaast hebben de therapeuten altijd de mogelijkheid direct (telefonisch) te overleggen met de aan het centrum verbonden artsen.
 

Na een operatie

 

Na een operatie wordt een afspraak gemaakt met een handtherapeut. Afhankelijk van de ingreep kan het zijn dat de eerste behandeling al een dag na de operatie plaatsvindt; in ieder geval meestal binnen een week. Indien u na een operatie voor een langere tijd gips nodig heeft zal de therapeut u instructies geven om deze periode zo optimaal mogelijk te laten verlopen en een ideale uitgangssituatie te creëren voor de start van de oefentherapie. Afspraken voor controles bij de chirurg worden in het ziekenhuis gemaakt; desgewenst kan ook vanuit het HPC een afspraak gemaakt worden.

Wondbehandeling

 

Tijdens uw behandeling zal uitgebreid aandacht besteed worden aan goede wondzorg en wondhygiëne; indien nodig krijgt u nieuw verband en 10 tot 14 dagen na de operatie zullen de hechtingen verwijderd worden.

Het revalidatietraject

 

Het doel van handtherapie is dat u uw hand, pols en/of arm (na de operatie) weer zo goed als mogelijk kunt inzetten bij uw dagelijkse werkzaamheden. De handtherapeut begeleidt u in dit traject door middel van gerichte therapie: adviezen, instructies en oefeningen. Indien nodig zal een brace of spalk gemaakt of geadviseerd worden.
Metingen vormen een essentieel onderdeel van de behandeling om veranderingen in het revalidatieproces vast te leggen en inzichtelijk te maken. Hierdoor wordt het beter mogelijk om het revalidatieproces tijdig bij te sturen of aan te passen. Metingen zijn ook belangrijk om over langere tijd de resultaten van uw behandeling of ingreep te kunnen objectiveren. In overleg met uw therapeut worden hiervoor protocollaire meetmomenten gepland.

Behandelruimtes

 

Er is gekozen voor een open behandelruimte in het HPC. Dit biedt diverse voordelen, onder meer de directe toegankelijkheid voor alle therapeuten tot onze ‘spalkenkeuken’, een belangrijke werkplek voor de handtherapeuten. Daarnaast hebben de therapeuten dankzij de open behandelruimte de mogelijkheid om met elkaar te overleggen. Vaak is het zinvol om de expertise van verschillende collega’s te bundelen om u zo de beste zorg te bieden. U wordt meestal begeleid door één of twee vaste therapeuten, maar wij werken als team waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kunde.
Naast deze open ruimte zijn er nog een aantal aparte behandelkamers aanwezig. Als u er de voorkeur aan geeft om apart te zitten dan mag u dat altijd aangeven bij uw therapeut.

Enquête na afronding van de revalidatie

 

Na afloop van de revalidatie willen we u een aantal vragen stellen die verband houden met het revalidatietraject dat u doorlopen heeft. Deze specifieke vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met o.a. Revalidatie Nederland en de zorgverzekeraars, verenigd in Stichting Miletus. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deze gegevens stellen ons in staat de zorg in ons centrum te verbeteren. Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 
Bij complicaties

Neem bij het ontstaan van complicaties of andere met de behandeling samenhangende problemen meteen contact op met het Hand & Pols Centrum voor overleg en advies.

Dit kan ook buiten de kantooruren telefonisch via het gewone nummer van het HPC. U krijgt via een bandje instructies voor doorverbinden met de spoeddienst.

 
Wachttijden

Normaliter zorgen wij ervoor dat er binnen onze Hand & Pols Centra vrijwel geen wachttijden van toepassing zijn. Wilt u exact zien welke wachttijden er op dit moment bij uw Hand & Pols Centrum van toepassing zijn kunt u hier klikken: WACHTTIJDEN.

 
Privacy

Uiteraard hechten wij binnen onze Hand & Pols Centra grote waarde aan privacy. U kunt hier ons officiële privacyreglement inzien.

 
Heeft u nog vragen?

U kunt altijd telefonisch contact opnemen met het HPC voor vragen. Ook kunt u via het algemene mailadres van de desbetreffende vestiging een vraag stellen. Wij beantwoorden u graag!

 

© 2018    Hand & Pols Revalidatie Nederland