Voor patienten

Vergoeding zorg 2019/2020

Behandeling in het Hand & Pols Centrum valt onder revalidatiezorg en wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

 
Algemeen

U ontvangt bij uw bevestigingsbrief ook een verklaring omtrent de declaratie van de zorg. Met ondertekenen van deze verklaring bevestigt u dat u bekend bent en akkoord gaat met ons facturatieproces. De verklaring dient u ondertekend mee te nemen naar uw eerste afspraak.


Op het moment dat u bij ons de eerste afspraak heeft start het traject. De tijd, het aantal minuten, die aan u is besteed in een traject tellen we op en de uitkomst bepaalt welke declaratiecode we moeten declareren. Hierbij attenderen wij u erop dat een afspraak bij een arts of Physician assistent een weegfactor heeft van 2,9: een afspraak van bijvoorbeeld 15 minuten wordt berekend als 43,5 minuten. Een behandeltraject mag wettelijk maximaal 120 kalenderdagen duren. Indien er 42 kalenderdagen geen afspraken hebben plaatsgevonden mag het traject worden gedeclareerd. Indien nodig wordt hierna een vervolgtraject geopend.

Gecontracteerd

Indien wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben wordt de behandeling volledig vergoed. Eventueel openstaand eigen risico komt voor uw rekening.  De nota wordt door ons ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars. 

Niet gecontracteerd

VGZ, en de daarbij behorende labels, heeft geen contract met ons afgesloten voor 2019. Dit heeft consequenties voor de vergoeding als u een polis heeft afgesloten waarbij de zorgverzekeraar bepaalt bij wie u uw zorg afneemt. Dit is het geval bij naturapolissen die worden aangeboden. VGZ stelt ook in de polisvoorwaarden dat, voor een aantal declaratiecodes, de behandeling vooraf aangevraagd moet worden middels een machtiging. Dit geldt voor zowel naturapolissen als restitutiepolissen. In onderstaande tabel ziet u welke declaratiecodes wij hanteren en voor welke u een aanvraag moet doen.

Wij hanteren de door de NZa landelijk vastgestelde tarieven. Verder dient u rekening te houden met uw openstaand eigen risico.

Wij kunnen de nota niet rechtstreeks indienen. U ontvangt de nota via Infomedics. U kunt deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling raadpleegt u uw polisvoorwaarden of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om te informeren bij uw zorgverzekeraar of u de revalidatiebehandeling vooraf dient aan te vragen. 

 

Onze AGB-codes zijn (kies de code die behoort bij de plaats van het HPC waar u patient bent) :

 • 22.220557, ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Amsterdam = Amsterdam

 • 22.220713, ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Den Haag = Den Haag

 • 22.220544, ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Dordrecht = Dordrecht

 • 22.220459, ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Nederland = Goes

 • 22.220882. ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Terneuzen = Terneuzen

 • 22.220686. ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Gouda = Gouda


Heeft u de nota reeds ontvangen lees dan hieronder meer informatie:

 • Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het 13-cijferige nummer dat op rekening staat in en controleer of uw rekening is betaald.

 • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op de volgende link en vul het formulier volledig in. Betalingsregeling Infomedics

 • Overige vragen
  Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst bij de Veelgestelde vragen op de website van Infomedics. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag.

 • Contactgegevens
  Telefoonnummer: 036 – 20 31 900
  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Hieronder vindt u een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven die wij hanteren.
 

Tarieven 2020

 

Omschrijving consument: Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie


Zorgproductcode: 990027198


Declaratiecode: 14E489


Totaal factuur: € 233.59


Ingangsdatum: 01-01-2020

 

Omschrijving consument: Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling


Zorgproductcode: 990027199


Declaratiecode: 14E490


Totaal factuur: € 907.22


Ingangsdatum: 01-01-2020

 

Omschrijving consument: Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen) bij Revalidatie


Zorgproductcode: 990027142


Declaratiecode: 14D785


Totaal factuur: € 3054.45


Ingangsdatum: 01-01-2020

Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Gecontracteerde tarieven kunnen afwijken van NZa-tarieven.

Tarieven 2019

 

Omschrijving consument: Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027198
Declaratiecode: 14E489
Totaal factuur: € 229.59
Ingangsdatum: 01-01-2019


Omschrijving consument: Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling
Zorgproductcode: 990027199
Declaratiecode: 14E490
Totaal factuur: € 891.71
Ingangsdatum: 01-01-2019


Omschrijving consument: Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027142
Declaratiecode: 14D785
Totaal factuur: € 3002.22
Ingangsdatum: 01-01-2019


Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Gecontracteerde tarieven kunnen afwijken van NZa-tarieven.

© 2018    Hand & Pols Revalidatie Nederland